PhDr. Jana Lazarová

  • Psychologické poradenství / Koučink
  • HR služby
  • Kurzy

Executive coaching    /    Life coaching   /   Vztahový koučink   /   Sebekoučink

Co je to koučink

V posledních letech velmi populární a snad i díky tomu nadužívané slovo. Co si ale pod tímto slovem představit?

Koučink je pouze jednou z možných rozvojových metod, další možností, jak rozvíjet vlastní potenciál. Jeho podstatou je, že díky strukturovanému rozhovoru se maximalizují možnosti dosažení toho, co člověk chce. Pracuje se s principy jako je vlastní uvědomování,  využívá se funkcí našeho mozku ke správnému (žádoucímu) zaměření naší pozornosti,  změně nastavení mysli, nastavení žádoucích postojů a tím pádem se zvyšují i možnosti nalezení cest jak změnit, řešit a vyřešit to, co potřebujeme. 

Základní podmínkou koučování  je, že člověk musí chtít na sobě pracovat. Pokud koučovaný nechce, sebelepší kouč ani metoda jej k cíli nedovede.

Zkušený kouč ví, jak pomoci koučovanému tak, aby byl v souladu sám se sebou, s tím, co chce,  a tím pádem se maximalizovala možnost dosažení daného záměru, posílila se chuť pracovat na jeho dosažení, probudily se veškeré potřebné síly a schopnosti.

 

Executive coaching

Tento typ koučinku má za cíl pomoci zaměstnancům, manažerům, dosahovat jejich pracovních cílů, pomoci jim překonávat náročné situace a zvládat překážky, se kterými se potýkají ve své práci, pracovní roli.

Life coaching

Pro lidi v náročných životních situacích, kteří potřebují zprostředkování nového pohledu, dodání odvahy k nalézání vlastních řešení. Pro ty, co chtějí na sobě pracovat, efektivně se vyrovnat s překážkami, s kterými se v životě potýkají, potřebují podpořit v odvaze „žít svůj život tak, jak chtějí“.

Vztahový koučink (rodinný a partnerský koučink)

Je určen pro páry, které chtějí zvládat výzvy, které partnerský, rodinný život přináší tak nejlépe a co nejvíce konstruktivně, jak je to jen možné i přes naše individuální rozdíly a odlišná očekávání.

V čem je koučink jiný?

Rozdíl je hlavně v tom, že pozornost je v koučinku upřena na jasně definovaný cíl, jasně definovanou žádoucí změnu. Neztrácí se čas opakováním starého, nevrací se do minulosti, příčin. Buduje se nové, aktuální, v dané fázi života potřebné. Neuplatňují se zde obecné pravdy, hledá se individuální cesta dosažení toho, co koučovaný chce. 

Kdy je koučink neefektivní? (vyhozený čas a peníze)

Když koučovaný opravdu nechce na sobě pracovat, rozvíjet se. Je spokojený sám se sebou, s daným stavem věcí, nechce nic měnit atd. Rozhodně není vhodný na řešení psychiatrických problémů, koučink není hlubinná psychoterapie a rozhodně nenahradí psychofarmaka. Zbytečně dlouhým způsobem řešení se může stát v situaci, kdy je potřeba se něco naučit (dovednosti, znalosti atd.), které dotyčný zatím neumí, nezná.

Chci se objednat / Chci se zeptat

Sebekoučink

Metodu rozvoje, zvanou koučování, můžeme každý z nás uplatňovat i sami na sobě.

Pokud pochopíme a naučíme se principy jak funguje náš mozek,  jak a jaké otázky si máme klást, jak se zamýšlet a hledat na dané otázky odpovědi, jak se udržet na cestě za tím, co chceme, jakým způsobem nejlépe překonávat překážky na cestě k našemu cíli, řešení, přání - pomůžeme si v 90% efektivně sami.

Kdy?

  • kdykoli, když potřebujeme, chceme - něco změnit ve svém životě (osobním pracovním)
  • kdykoli, když chceme změnit, zlepšit - svůj život, své chování, své myšlení

Jak?

  • uvědoměním si toho, co opravdu chceme my (ne, co po nás chce okolí, rodina, přátelé, kolegové,...)
  • změnou postoje k dané věci, problému, atd.
  • změnou naší reakce, chování, emocí na danou věc, problém, situaci dle toho, jak chceme a jak je to pro nás výhodné

On line kurz

Základy sebekoučování

Pokud se chcete naučit jak na to, pochopit jak funguje Váš mozek a využít toho ve svém životě a ku svému prospěchu, pak je ONLINE PROGRAM ZÁKLADY SEBEKOUČOVÁNÍ přímo pro Vás.

5 LEKCÍ

1. Pochopení fungování mozku a jeho využití v nastavení vnímání, reakcí a chování tak, aby nám sloužily k našemu prospěchu a nešly proti nám, proti tomu co chceme

2. Jak si správně formulovat, uvědomit co v dané situaci chcete. Jak k tomu využít znalostí z první lekce tak, aby jste mobilizovali skrytou energii, která Vás k tomu co chcete dovede

3. Jak vnímat a hodnotit dané situace takové jaké jsou. Bez přikrašlování, bez vnímání situace, sebe, jako "horší než ve skutečnosti je". Naučíte se, jak toto vnímání (reálné a "objektivní") Vás může poposunout k Vašemu cíli, efektivnímu řešení situace atd.

4. Uvědomění si všech možností, které máte, jakými můžete dosáhnout toho, co chcete. Podpoří ve Vás uvědomění si Vaší kreativity (kterou opravdu máme všichni i když v různé míře), pomůže Vám vyjít ze zajetých kolejí.

 5. Jak maximalizovat udržení energie a pozornosti na cestě k tomu, co chcete. Jakým způsobem zvládat překážky, pokud se nějaké objeví a současně neztratit odhodlání a chuť.

Poznámka:

Někdy si sami ani nechceme ty správné otázky položit, přesto toužíme po "změně", jsme nespokojeni s daným stavem, potřebuje pohled "zvenčí", potřebujeme "popostrčit". To je v pořádku, jsou takové situace v životě.  V těchto případech je efektivnější využít služby odborníka, člověka, který nám umožní podívat se na nás, na to, co se nám děje, zvenku, pomůže nám vykročit na cestu, kterou chceme jít.

Ani sebekoučink není všespásná metoda. Není efektivní a vhodné jej využívat „vždy a všude" – nenahradí školení a tréninky, pokud je potřeba naučit, dodat vědomosti a dovednosti. Nenahrazuje psychoterapii, která má své jasné indikace.

Ideálním řešením je koučink v případě, kdy je člověk motivovaný ke změně, chce na sobě pracovat, rozvíjet se, chce si pro sebe najít co nejoptimálnější cesty dosažení svého cíle, řešení problémů, situací, výzev apod.