PhDr. Jana Lazarová

 • Psychologické poradenství / Koučink
 • HR služby
 • Kurzy

Ve firmách se věnuji výběru správných pracovníků,  hodnocení potenciálu zaměstnanců a rozvoji  středního a vyššího managementu, obchodníků, zaměstnanců, kteří stojí před ​náročnými úkoly a hledají způsoby, jak nejlépe obstát, jak co nejefektivněji uplatnit a využít svůj potenciál, či čelí vyhoření  a hledají cesty, jak v sobě probudit nový zápal.

Diagnostika potenciálu zaměstnanců / Koučování / Facilitace / Školení / Teambuilding

 • Assessment centra / Development centra - designování, organizace, vedení a vyhodnocování AC/DC, poskytování zpětné vazby
 • Rozvojové konzultace - zhodnocení potenciálu a rozvojových potřeb individuální formou. realizace výstupu a předání zpětné vazby jak účastníkovi, tak nadřízenému
 • Manažerský audit - komplexnější zhodnocení potenciálu a rozvojových oblastí zejména manažerů, obsahující i dle domluvy pozorování „v akcích“.  Zpracování výstupů, zpětná vazba nad výstupy.

Facilitace a moderace skupinového dění

Řešení problémů na pracovišti, individuální i skupinovou formou. Řešení interních mezilidských problémů. Vždy, když vše, co lze interně použít již bylo vyčerpáno a zaměstnanci „neslyší“ z jakéhokoli důvodu na intervenci zevnitř (pocit zaujatosti, obava otevřeně „mluvit“ ať již ze subjektivního pocitu ohrožení apod.).

Podávání náročné zpětné vazby, 360°zpětné vazby

V situacích, kdy je efektivní „nezávislý pohled, člověk zvenčí“ pro to, aby zaměstnanec přijal obtížnou zpětnou vazbu a neohrozily se vzájemné vztahy a jejich interní nastavení.

Individuální koučink. Koučink realizovaný ve firemním prostředí, obsahující požadavky a cíle firmy v souladu s potřebami a cíli jednotlivce. V rámci individuálního koučování je využíván potenciál celé osobnosti se vším, co k ní patří, k vytvoření co nejlepšího řešení, získání potřebných dovedností, tak, abychom svoji práci dělali co nejefektivněji a současně se v ní cítili co nejkomfortněji. V každém  „velkém firemním cíli, firemních požadavcích“ si můžeme najít něco, co je individuální a „naše“.

Týmový koučink. Stejně jako u jednotlivců se dá koučink využít i u týmů. Pracuje se zde s celým pracovním týmem na nalezení co nejlepšího řešení, postupu, plnění týmových cílů, stejně tak jako na vyladění a vytvoření potřebné atmosféry a vztahů. Oproti facilitaci a mediaci se pracuje na vytvoření a přijetí společného cíle, posiluje se osobní, individuální odpovědnost k dosažení skupinového cíle.

Vztahový koučink. Vztahový koučink ve firemním prostředí vychází ze základů rodinného a partnerského koučinku a využívá jeho principů k řešení vztahových problémů, např. v situacích, kdy pracovníci, pracující na jednom projektu, společném cíli se nemohou osobnostně shodnou, vznikají mezi nimi „zbytečné“ konflikty a oni sami nemohou nalézt dlouhodobé efektivní cesty a způsoby vzájemné spolupráce.

Workshopy a školení zaměřené na rozvoj „měkkých dovedností"

 • Koučovací přístup ve vedení
 • Manažerské dovednosti, leadership
 • Komunikační dovednosti
 • Řešení konfliktů
 • Asertivita
 • Time management
 • Sebepoznání
 • Emoční inteligence
 • Teambuilding
 • Outdoorové programy