PhDr. Jana Lazarová

 • Koučink / Poradenství / Kurzy
 • HR služby
 • Rozvoj potenciálu vašich zaměstnanců

Mezigenerační výměna

"Pohodové" předání firmy

 

 

 

„Mě ta práce baví, .. když to nebudu dělat já, už to nepoběží jak má, .. děti jsou na převzetí firmy ještě nezralé,  jdou na to moc složitě, .. chtějí revoluci “ apod.

 

Napadají vás podobné úvahy a přesto cítíte, že přichází čas předat vedení své firmy.

Je to fáze v životě, kdy člověk přemýšlí nad mnoha otázkami spojenými s tak významnou změnou. Mohou se objevovat obavy, zvažování možných výhod a rizik, ať už známých či neznámých.

Objevuje se nový stress. Očekávání z neznámého.....

Do rozhodování o takovéto změně vstupuje mnoho faktorů – zaměstnanci, rodina, děti, manželka, peníze, procesy ve firmě, dlouholetí zákazníci, odběratelé, dodavatelé, banky, investoři, manažeři vaší firmy, celkové směrování firmy a naše představy o tom, jak má vypadat firma po předání řízení.

Pomáháme efektivně zvládnout celý proces předání firmy a přijmout novou životní roli.

Provedeme vás možnostmi, jak si obavy a úzkosti konkrétně definovat, zpracovat a minimalizovat. Jak si nastavit bezproblémově období přechodu, předání firmy a její fungování v období změny i v období po změně.

Pomůžeme vám udělat si jasno jak ve „vaší hlavě“, tak nastavit procesy změny, aby všichni zúčastnění prošli změnami co nejpohodověji.

 • 1

  Převod řízení firmy

  ujasnění si úzkých hrdel převodu, definování problémových míst v procesu předávání, identifikace možných konfliktů, které mohou nastat, nastavení řešení, zmírnění či vyvarování se kritických míst, příprava postupů, co dělat, když problémy nastanou
 • 2

  Převod majetku

  nastavení a zajištění kontroly nad budoucím vývojem firmy či rodinného majetku
 • 3

  Osobní spokojenost

  udržení dobrých vztahů mezi lidmi, kterých se změny týkají, případně i rozšíření osobního smyslu života o nové či již dlouhou dobu odkládané zájmy a cíle

Kdo jsme

Díky našim zkušenostem spojujeme ekonomickou, procesní a psychologickou zkušenost. Víme, co to znamená vést firmu, týmy lidí jak z hlediska manažerského, procesního tak lidského. V naší práci s klienty, při řešení jejich problémů jsme schopni brát v úvahu všechny tyto aspekty a pracovat s nimi. PŘI ŘEŠENÍ generační výměnY, prodejE firmy atd. je potřeba pracovat a zohledňovat všechny tyto úrovně, aby klient byl nakonec ve svém životě a se svými rozhodnutími i jejich způsobem provedení spokojený.

PhDr. Jana Lazarová

Jana je psycholožka. Přes 30 let pomáhá lidem zvládat jejich překážky v práci, ve vztazích, v dosahování jejich osobních cílů. Má zkušenosti s vedením lidí, nastavováním procesů, s prací pro výrobní podniky až po finanční obry, s managementem nadnárodních korporací i  majiteli a manažery malých a středních firem. Koučuje, mentoruje, radí a trénuje.

Ing. Petr Merežko

Petr je ekonom a obchodník. Má zkušenost z řízení lidí, prodejem bankovních služeb a rozvojem klientských vztahů. Pragmaticky propojuje sny, cíle a vize s konkrétními cestami, jak těchto cílů dosáhnout, za co nejmenších ztrát a nákladů. Řídí se heslem: „ value for money“. Mentoruje a vede lidi k tomu, aby svou energii věnovali smysluplným věcem.

Jak jsme se k tomuto tématu dostali?

Podobné pochybnosti, o kterých se zmiňujeme v úvodu, řešil známý. Potřeboval průvodce procesem předání firmy (navíc vynucené zhoršujícím se zdravím), aby jeho obavy majitele a šéfa firmy o budoucnost firmy byly zmírněny. Ještě se necítil na „odpis“. Pracovní zatížení se začalo podepisovat na jeho zdraví a rodina připomínala, že zdraví má jen jedno. Po nějaké době i on sám dospěl k závěru, že nastal ten správný čas, avšak začal si dávat otázky, které jsou zmíněny výše. Ve svých úvahách byl sám, což vedlo ke zvýšení stresu.

Pomohli jsme minimalizovat stres tím, že jsme analyzovali jeho situaci, pomohli definovat jeho obavy z budoucího vývoje firmy a strach z "nudy".

Vedli jsme ho k tomu, aby si definoval svou představu o budoucím stavu a od toho jsme společně odvinuli postup předání firmy. Společně jsme ladili nově nastavené pracovní vztahy a moderovali diskusi s dětmi (a mírnili vášně). Klienta jsme rovněž převedli přes "prázdné místo", tj. najít si náhradu za práci – nový smysl života.

 

Jak to děláme

 • 1

  Seznámení

  Sejdeme se a „pomůžeme“ vám nastavit cíle, představu o budoucím stavu firmy, o vzájemných vztazích i představu o sobě samém jako člověku v celé šíři tohoto pojmu (firma, rodina, já).
 • 2

  Analýza a nastavení řešení

  Pomůžeme identifikovat zřejmé i skryté problémy, pojmenovat obavy, zjevná i skrytá úzká hrdla, definovat možnosti, jak konkrétně tyto obavy zmírnit či eliminovat a nastavit způsoby jejich řešení, nastavit způsoby řízení procesu změny, včetně nastavení milníků a jejich vyhodnocování.
 • 3

  Koordinace, facilitace, mediace

  Pomůžeme nastavit efektivní komunikaci všech zúčastněných (včetně možnosti mediace) s ohledem na udržení kvalitních vztahů mezi nimi.
 • 4

  Nová životní role

  Pomůžeme s nastavením a přijetím nové role.

Výsledek

Výsledek naší práce spočívá v nalezení a přijetí nové role majitele a manažera firmy.

Na konci naší pomoci je člověk, který se ve své nové roli cítí dobře, s nadhledem a spokojeně sleduje vývoj firmy, majetku, objevuje či znovu objevuje další aspekty života, který si užívá, protože chce.

 

aa

PŘEDÁNÍM FIRMY ZAČÍNÁ NOVÁ ETAPA ŽIVOTA

Jana: "Kdo chce, ten může"

Petr: "Snaž se život prožít, ne přežít"