PhDr. Jana Lazarová

 • Psychologické poradenství / Koučink
 • HR služby
 • Kurzy

PhDr. Jana Lazarová

Celou svou pracovní kariéru  se věnuji identifikaci a rozvoji lidského potenciálu.

Na začátku své kariéry jsem působila jako klinická psycholožka a věnovala jsem se individuální a skupinové psychoterapii, poradenství a psychodiagnostice.

Od roku 1992, už jako OSVČ, jsem se začala pohybovat ve firemním prostředí a věnovat se rozvoji manažerů (na všech úrovních), obchodníků, klíčových specialistů. Pracovala jsem pro firmy jako externí dodavatel ale také jako interní zaměstnanec. Měla jsem možnost poznat prostředí různých firem od bankovního sektoru, přes prodejní firmy až po výrobní podniky.

Ve své práci využívám jak individuální tak skupinové metody práce.

Vzdělání

 • FF UK Praha - jednooborová psychologie 1987
 • Rigorózní zkouška - 1990
 • Metody aplikované sociální psychologie – kurz v rámci programu celoživotního vzdělávání FF UK (1995 – 1997)

Výcviky

 • The Art and Science of Coaching – ICF certifikovaný výcvik koučování – Koučink Centrum Praha
 • Family Coaching – Marilyn Atkinson, ICF certifikovaný výcvik, KC Praha
 • Týmový koučink – KC Praha
 • Inner game of stress – T. Gallway – KC Praha
 • Six sigma - Certifikace Six Sigma - Green Belt  2008
 • Gestalt terapie, rozsah: 200 hodin
 • Body terapiie– různé metody, rozsah: 430 hodin
 • SUR - výcvik v dynamické psychoterapii, rozsah: 500 hodin
 • Trénink asertivity, rozsah 100 hodin
 • Konverzačně kooperativní hypnoterapie, rozsah 165 hodin
 • a další kurzy a workshopy z oblasti rozvoje měkkých dovedností a práce s lidmi...

Klíčové pracovní zkušenosti

 • OSVČ od roku 1992: Konzultace, Poradenství, Koučink, Tréninky a školení, Development Centra, Assessment centra, Manažerské audity, Rozvojové konzultace, Outdoorově laděné rozvojové programy, Teambuildingy, 360° zpětná vazba,  Rozvojové zpětné vazby.
 • Lektorská a přednášková činnost: Komunikační dovednosti. Asertivita. Řešení konfliktů. Stress management. Time management. Emoční inteligence. Sebepoznání. Manažerské dovednosti. Leadership. Koučující přístup ve vedení lidí. Příprava školitelů školského managementu – prezentační a komunikační dovednosti (Pedagogická  fakulta UK (Centrum školského managementu). Příprava budoucích koučů v kursu Akreditovaný profesionální interní a externí kouč (Koučink Centrum)
 • Manažerská praxe: Vedení týmů zajišťujících realizaci zakázek (AC, DC, manažerské audity, outdoory, teambuildingy)
 • HR senior specialista:  Realizace rozvojových konzultací, manažerských auditů, řešení interpersonálních problémů, mediace konfliktů, facilitace skupin v rámci manažerských konferencí a prezentací strategií banky, poskytování zpětných vazeb, realizace development center, vytvoření koncepce a zavádění interního koučinku (mimo pobočkovou síť), koncepce měření efektivity vzdělávání, interní kouč.
 • Psychologická praxe: Psychodiagnostika, Psychoterapie - individuální, skupinová

Práce pro firmy

např.:  

VZP, POLL, s.r.o.;  Česká spořitelna; Manpower Group;  Asekol; VZP; Pears Health Cyber s.r.o.; Socialbakers a.s.;  Ardonex a.s.;  Českomoravská hypoteční banka;  Philip Morris ČR;  Aviva;  Česká Pošta;  Skanska Cz;  Hartmann Rico;  Raiffeisenbank;  Živnobanka; Conoco Phillips;  Eon;  Alianz;  Danmed s.r.o.;  Quality s.r.o. a další

Externí spolupráce

actual

Výcvik budoucích koučů

Kurzy a školení

Externí lektor, Realizace Assessment Center

Spoluautor, spolurealizátor

Členství v odborných organizacích

Českomoravská psychologická společnost